Apponyiho palác, Bratislava

Mestský palác v blokovej zástavbe v tesnom susedstve radnice si dal prestavať z barokového domu zo začiatku 18. storočia v rokoch 1761 – 1762 v rokokovom duchu gróf Juraj Apponyi z Oponíc. Bohatú históriu osídľovania tohto priestoru, kde v stredoveku stáli staršie objekty, dokladajú aj archeologické nálezy siahajúce až do 1. storočia pred Kristom. Dlhá čelná fasáda trojpodlažného objektu tvorí východnú stranu ulice až po nárožie. Dom má nepravidelný pôdorys tvaru L s klenutým prejazdom do vnútorného dvora. Jeho najreprezentatívnejšou časťou je prvé poschodie-piano nobile. V roku 1867 palác odkúpilo mesto, dnes sa v ňom nachádza múzeum. Expozícia na prvom poschodí so zachovaným pôvodným dreveným obložením stien a maľbami je zariadená ako reprezentačné piano nobile evokujúce šľachtický interiér z konca 18. storočia. Na druhom poschodí v miestnostiach so zrekonštruovanými nástennými maľbami sú vystavené ukážky zariadenia mestského interiéru z obdobia od konca 18. do konca 19. storočia.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa

Read More

Zámok Bojnice

Dominantu širokého údolia hornej Nitry tvorí pôvodne stredoveký hrad na travertínovom kopci. Gotický, renesančne a barokovo upravovaný hrad radikálne prestavali na prelome 19. a 20. storočia. Impulz na romantickú prestavbu vzišiel od kultivovaného milovníka umenia, vtedajšieho majiteľa Jána Pálfiho (Pálffy). Realizátor stavby, skúsený architekt Jozef Hubert, zakomponoval do interiérov cenné originály z Pálfiho bohatej umeleckej zbierky. Pre architektonické a výtvarné prvky voľne čerpal vzory zo stredovekých objektov Talianska a Francúzska. Keďže hrad patrí medzi najobľúbenejšie turistické ciele, časť z pôvodného zariadenia je sprístupnená v rámci muzeálnej expozície.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa

Read More