Spišský hrad (foto Peter Fratrič)

Kultúrne dedičstvo

V bohatom a rôznorodom architektonickom dedičstve Slovenska nachádzame rímske pevnosti, gotické kostoly, stredoveké hrady, renesančné a barokové kaštiele a kúrie, vidiecke usadlosti a vodné mlyny. Toto fyzické dedičstvo dopĺňa sieť vyše 500 múzeí rôzneho druhu.

Read More

Popoluška (foto Joseph Marčinský, Archív Štátneho divadla v Košiciach)

Múzické umenia

Stáročiami dedenú tvorbu v oblasti ľudovej hudby a tanca na Slovensku dopĺňa bohatá tradícia v dráme, komornej a orchestrálnej hudbe, opere, balete a modernom tanci.

Read More

Štrbské pleso, Vysoké Tatry (foto Peter Fratrič)

Vitajte na portáli Profil slovenskej kultúry

Vitajte na jedinečnom portáli, ktorý predstavuje výnimočnú a originálnu slovenskú kultúru.
Na jednom mieste Vám ponúkame zosumarizované informácie o všetkých oblastiach kultúry a umenia, prehľad o jej histórii i súčasnosti, na ktorom spolupracovali významní odborníci vo svojich oblastiach. Odhaľujeme Vám bohaté kultúrne dedičstvo Slovenska, ale aj prírodné krásy či turistické atrakcie. A samozrejme tu nájdete aj dôležité inštitúcie, organizácie a subjekty.
Portál je pre Vás, ktorí chcete získať viac informácií poznatkov o slovenskej kultúre a umení, preniknúť hlbšie do minulosti či zorientovať sa v prítomnosti. Ale aj navštíviť výnimočné miesta na Slovensku a objavovať jeho bohaté a fascinujúce kultúrne dedičstvo.
Prajeme Vám príjemnú exkurziu slovenskou kultúrou…

Read More

Grassalkovichov palác, Bratislava (Archív Pamiatkového úradu SR, foto Peter Fratrič)

Slovensko

Slovensko je nezávislou krajinou od 1. januára 1993, keď vzniklo rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky (ČSFR). Jeho vstup do Európskej únie roku 2004 bol vyvrcholením demokratických zmien v krajine, ktoré zabezpečili jeho postavenie v radoch demokratických európskych štátov.

Read More

Kolonádový most, Piešťany, 2014 (foto Tomáš Manina)

Architektúra

Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková

Pre väčšinu návštevníkov je Slovensko najmä krajinou hradov osedlávajúcich hrebene hôr pozdĺž bývalých obchodných ciest či hraníc historických kráľovstiev, ktorých súčasťou bolo toto územie v minulosti. Nie to divu, veď organické štruktúry týchto pevnostných stavieb lemujú dodnes väčšinu cestných komunikácií, dominujú mnohým sídlam a patria k najvýznamnejších nehnuteľným pamiatkam. Niektoré z nich, ako napríklad Bratislavský hrad, Spišský hrad či Trenčiansky hrad preslávili Slovensko aj v širokom medzinárodnom kontexte. Na území Slovenska však zanechali vzácne architektonické diela aj iné ako fortifikačné stavebné aktivity a iné historické obdobia ako stredovek. Druhová a slohová rozmanitosť je charakteristickou črtou slovenského architektonického dedičstva. Na relatívne malom území tu návštevník nájde jednak najstaršie pamiatky v podobe pozostatkov rímskych či staroslovanských stavieb, špičkové diela gotiky či baroka, jednak aj pozoruhodné výtvory modernej architektúry 20. storočia. Je charakteristické, že tieto diela nie sú sústredené v jednom centre, ale vznikali v tých častiach krajiny, ktoré sa v tom ktorom období najviac rozvíjali. Tak sa napríklad najveľkolepejšie diela stredoveku realizovali v severnej časti Slovenska, na území spišských miest, zatiaľ čo najhodnotnejšie barokové diela či diela modernej architektúry nájdeme na západe krajiny. Architektonické dedičstvo Slovenska je charakteristické aj tým, že vznikalo na východnom okraji strednej Európy pod vplyvom rozličných kultúrnych centier a hodnotových systémov, ktoré pôsobili niekedy striedavo, inokedy paralelne a pritom vytvárali jeho špecifický hybridný ráz.

Read More

Lúčnica, Čirčianka (foto Peter Brenkus)

Festivaly

Od tradičných folklórnych slávností po ukážky súčasného umenia sú festivaly dôležitou súčasťou slovenského kultúrneho bohatstva.

Read More