Budovy Baníckej a lesníckej akadémie, Banská Štiavnica

Pamiatku tvorí komplex 11 budov, ktoré počas 2. polovice 18. až začiatku 20. storočia slúžili Banskej a neskôr Lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. Niektoré z nich sú pôvodné meštianske domy. Prispôsobili ich potrebám tejto prvej technickej vysokej školy na svete, ktorú založila Mária Terézia v roku 1762. Na prelome 19. a 20. storočia uprostred staršej botanickej záhrady vybudovali nový areál Baníckej a lesníckej akadémie, ktorému dominujú rozmerné novorenesančné objekty. Záhradu, nadväzujúcu na lesnícky ústav pri banskej akadémii, vysadili postupne v rokoch 1838 – 1861. Skladá sa z dvoch častí navzájom oddelených komunikáciou. Staršia, Dolná záhrada, vznikla zo záhrady pri budove niekdajšej reštaurácie Fortuna. Po úprave terénu a vybudovaní zavlažovania tu od r. 1844 vysadili bezmála 500 sadeníc domácich i cudzokrajných drevín. V roku 1854 zakúpili pozemok tzv. Kaluserovskej záhrady, kde najprv zriadili škôlku na pestovanie domácich i exotických drevín. Na Hornú záhradu sa začala meniť po roku 1857. Táto časť je pre verejnosť dodnes prístupná. K ojedinelým druhom v nej patrí sekvoja mamutia, céder libanonský či céder atlantický, vysadené v roku 1880. Akadémia, ktorá viac ako 150 rokov vychovávala špičkových banských, hutníckych a lesníckych odborníkov, po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie v roku 1918 zanikla. Záhradu prevzala do správy novo vzniknutá stredná lesnícka škola, ktorá ju spravuje doposiaľ.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa