Budova Štátneho divadla v Košiciach

Súčasný domov Štátneho divadla v Košiciach pochádza z roku 1899. Neobaroková historická budova sa radí k vrcholným dielam v Budapešti a vo Viedni pôsobiaceho architekta Adolfa Langa a patrí k najkrajším divadlám v Európe. Neobaroková bloková stavba s prvkami eklektizmu a secesie je situovaná v severnej časti šošovkovitého námestia uprostred historického jadra mesta, na mieste niekdajšej radnice a po nej vybudovaného klasicistického divadla. Impozantný trojpodlažný vstupný rizalit zdôrazňuje dvojica schodiskových vežičiek a impozantné zastrešenie ukončené plastikou Auróry s pochodňou v ruke od Ede Mayera.
Vnútorným priestorom s bohatou výzdobou dominuje hľadisko s klesajúcou podlahou so štyrmi úrovňami balkónov a lóží, ktorých parapety zdobia pozlátené štukové ornamenty, postavičky anjelikov a múz. Monumentálny priestor uzaviera tvarovaná plocha stropu, zaveseného vo výške 16 m. Zdobia ju štyri kartuše, v ktorých zobrazil viedenský maliar Peregrin von Gastgeb motívy, čerpajúce námety z tematiky divadla. Predstavujú výjavy zo Shakeaspearových tragédií Othello, Rómeo a Júlia, Kráľ Lear a Sen noci svätojánskej.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa