Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Villa rustica, základy rímskeho kúpeľa, Bratislava – Dúbravka (Archív Pamiatkového úradu SR, foto R. Glaser Opitzová)

Villa rustica, základy rímskeho kúpeľa, Bratislava – Dúbravka (Archív Pamiatkového úradu SR, foto R. Glaser Opitzová)

Villa rustica, základy rímskeho kúpeľa, Bratislava – Dúbravka (Archív Pamiatkového úradu SR, foto R. Glaser Opitzová)