Bratislava Dúbravka – villa rustica

Archeologickým výskumom odkryté zvyšky osídlenia na území Bratislavy sú dokladom života spoločnosti v období, keď Rímska ríša siahala až po Dunaj. V kotline uzavretej výbežkami Malých Karpát na západnom okraji Bratislavy, teda už severne od oficiálnych hraníc Rímskej ríše, si vybudovali Germáni v 1. storočí n. l. malú osadu, ktorej obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka, ale aj výrobou železa. V 2. tretine 3. storočia v osade predpokladá sa, že Germánsky vyslúžilec, si vybudoval kamennú stavbu obdĺžnikového pôdorysu s tromi polkruhovitými apsidami podľa rímskej vidieckej usadlosti typu villa rustica s kúpeľom. Charakter tejto stavby, spolu s početnými fragmentmi antickej keramiky, skla, rôznych ozdôb a mincí je dôkazom čulých stykov s antickým Rímom.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa