Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Paul Troger: Prechod Izraelitov cez Červené more, 1700–1750 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5166)

Paul Troger: Prechod Izraelitov cez Červené more, 1700–1750 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5166)

Paul Troger: Prechod Izraelitov cez Červené more, 1700–1750 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5166)