Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Johann Lucas Kracker – pravdepodobne: Podobizeň šľachtica v pancieri, po 1750 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_2454)

Johann Lucas Kracker – pravdepodobne: Podobizeň šľachtica v pancieri, po 1750 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_2454)

Johann Lucas Kracker – pravdepodobne: Podobizeň šľachtica v pancieri, po 1750 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_2454)