Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Ján Kupecký – pôvodné určenie, Franz Anton Palko – pravdepodobne: Portrét muža (Autoportrét), okolo 1740 (zdroj: Slovenská národná galéria, https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_88)

Ján Kupecký – pôvodné určenie, Franz Anton Palko – pravdepodobne: Portrét muža (Autoportrét), okolo 1740 (zdroj: Slovenská národná galéria, https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_88)

Ján Kupecký – pôvodné určenie, Franz Anton Palko – pravdepodobne: Portrét muža (Autoportrét), okolo 1740 (zdroj: Slovenská národná galéria, https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_88)