Banská Štiavnica – Mestský hrad, tzv. Starý zámok

Neodmysliteľná dominanta niekdajšieho slobodného kráľovského mesta Banská Štiavnica, ktorá sa čnie nad jeho historickým centrom, vznikla renesančnou prestavbou pôvodnej neskôr opevnenej románskej trojloďovej baziliky Panny Márie z prvej tretiny 13. storočia. Prestavba farského kostola v procese gotickej modernizácie na centrálnu protitureckú pevnosť v rokoch 1546 – 1559 úplne zmenila jeho charakter. Z jeho hlavnej lode odstránili klenbu a vytvorili nádvorie. Do bývalých bočných lodí vložili poschodia a miestnosti z nádvoria sprístupnili aj pavlačami. Zosilnili obvodové múry, čím vizuálne zanikol gotický oporný systém, na poslednom podlaží vytvorili delové strieľne a na všetky štyri nárožia pridali charakteristické pozorovateľne. Západnú vežu znížili a výškovo zjednotili s ostatnými časťami stavby. Renesančnú prestavbu dokumentujú početné portály a nástenné maľby v rytierskej sále. Posledná výraznejšia stavebná úprava sa uskutočnila začiatkom 20. storočia, keď sa pustnúca pevnosť premenila na múzeum. Tomuto účelu slúži táto jedinečná stavba doteraz. Súčasťou opevnenia areálu je karner sv. Michala – dvojpodlažná pohrebná kaplnka v prízemí vyzdobená figurálnou maľbou, v 2. polovici 15. storočia ju obohatili o ornamentálnu nástennú maľbu. Najvýraznejšou baštou opevnenia s vnútornými drevenými ochodzami je gotická hranolovitá južná štvorpodlažná veža nazývaná Himmelreich. Používali ju ako väzenie. Dnešný vstup do areálu vedie cez úzku bránku pre peších pri pôvodnej štvorpodlažnej vstupnej veži, v roku 1777 zastrešenej barokovou helmicou. Celý areál je súčasťou expozícií Slovenského banského múzea a jeho architektúra je jedinečnou ukážkou architektonických slohov a radikálnych premien účelu stavieb.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa