Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Mestský hrad, Banská Bystrica (Archív Pamiatkového úradu SR, foto Peter Fratrič)

Mestský hrad, Banská Bystrica (Archív Pamiatkového úradu SR, foto Peter Fratrič)

Mestský hrad, Banská Bystrica (Archív Pamiatkového úradu SR, foto Peter Fratrič)