Banská Bystrica – Mestský hrad s areálom

Pre bystrický mestský hrad, situovaný temer pri severozápadnom rohu námestia sú charakteristické dominanty barokových prilbíc veží barbakanu a farského kostola. Jednoloďový Kostol Nanebovzatia Panny Márie začali budovať v románskom slohu v období získania mestských výsad – okolo roku 1255. Jeho sakristiu dostavali v gotickom slohu. Bočné kaplnky, oratórium a predĺženie svätyne nesú charakteristické znaky vyspelého neskorogotického slohu, hlavná loď prešla barokovou úpravou po požiari mesta v roku 1761 a iluzívnou freskou ju v rokoch 1767 – 1770 pokryl maliar Anton Schmidt. V nike južnej fasády kostola je umiestnené pôsobivé súsošie Krista na Olivovej hore z konca 15. storočia, ktoré ničivému živlu našťastie uniklo. Koncom 15. storočia pribudol do opevneného areálu pôvodne neskorogotický, po viacerých požiaroch upravený Kostol sv. Kríža s dekoratívnym neskorogotickým vstupným portálom. Pri ňom vstavali do polkruhovej bašty opevnenia štíhlu päťpodlažnú budovu Matejovho domu. Slúžila kráľovským úradníkom. Mestská správa sídlila v blokovej stavbe Pretória, ku ktorému v polovici 16. storočia z troch strán pristavali arkádovú loggiu. Vstup do areálu cez barbakan kontrolovali mestskí drábi, ktorí mali v medzibrání ubytovne. Priebeh hradieb v južnej a západnej časti areálu ako aj priekopu pred barbakanom naznačuje pamiatková rekonštrukcia z konca 20. storočia.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa