Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Režírovacie pracovisko pre magnetofónovú strižňu, dizajn Tibor Herchl, prelom 60. a 70. rokov (foto Archív Slovenského centra dizajnu)

Režírovacie pracovisko pre magnetofónovú strižňu, dizajn Tibor Herchl, prelom 60. a 70. rokov (foto Archív Slovenského centra dizajnu)

Režírovacie pracovisko pre magnetofónovú strižňu, dizajn Tibor Herchl, prelom 60. a 70. rokov (foto Archív Slovenského centra dizajnu)