Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Ján Koniarek: Postava ženy s frygickou čiapkou, okolo 1920 (zdroj: Slovenská národna galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_684)

Ján Koniarek: Postava ženy s frygickou čiapkou, okolo 1920 (zdroj: Slovenská národna galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_684)

Ján Koniarek: Postava ženy s frygickou čiapkou, okolo 1920 (zdroj: Slovenská národna galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_684)