Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Juraj Meliš: Prostredie II. Les života, 1970–1971 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_2669)

Juraj Meliš: Prostredie II. Les života, 1970–1971 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_2669)

Juraj Meliš: Prostredie II. Les života, 1970–1971 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_2669)