Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Ján Koniarek: Pro patria, 1914-1918 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_181)

Ján Koniarek: Pro patria, 1914-1918 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_181)

Ján Koniarek: Pro patria, 1914-1918 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_181)