Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Juraj Bartusz: Časopriestorová plastika, 1976–1978 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_2652)

Juraj Bartusz: Časopriestorová plastika, 1976–1978 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_2652)

Juraj Bartusz: Časopriestorová plastika, 1976–1978 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_2652)