Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Andrej Rudavský: Postava, 1970 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_2550)

Andrej Rudavský: Postava, 1970 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_2550)

Andrej Rudavský: Postava, 1970 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_2550)