Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Alojz Rigele: Podobizeň Irmy dcéry maliara Pitthordta, 1901 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_163

Alojz Rigele: Podobizeň Irmy dcéry maliara Pitthordta, 1901 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_163

Alojz Rigele: Podobizeň Irmy dcéry maliara Pitthordta, 1901 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.P_163