Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Orest Dubay: Dvojica, 1967 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.G_9465)

Orest Dubay: Dvojica, 1967 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.G_9465)

Orest Dubay: Dvojica, 1967 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.G_9465)