Dizajn

Doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.

Tak, ako Slovenská republika v posledných rokoch rozširuje potenciál svojho ekonomického rastu, vytvára sa aj široké spektrum tvorivých iniciatív pri budovaní jedného z najživších a najdynamickejších sektorov dizajnu v strednej Európe.