Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Milan Dobeš: Malý modrý centrálny bod, 1964 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_6643)

Milan Dobeš: Malý modrý centrálny bod, 1964 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_6643)

Milan Dobeš: Malý modrý centrálny bod, 1964 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_6643)