Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Konštantín Kövári-Kačmarik: Dedinský dvor, okolo 1910 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5179)

Konštantín Kövári-Kačmarik: Dedinský dvor, okolo 1910 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5179)

Konštantín Kövári-Kačmarik: Dedinský dvor, okolo 1910 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_5179)