Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Peter Július Kern: Demänovská dolina, 1923 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_110)

Peter Július Kern: Demänovská dolina, 1923 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_110)

Peter Július Kern: Demänovská dolina, 1923 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.O_110)