Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Rudolf Sikora: Zem sa nesmie stať mŕtvou planétou, 1972 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.G_8518)

Rudolf Sikora: Zem sa nesmie stať mŕtvou planétou, 1972 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.G_8518)

Rudolf Sikora: Zem sa nesmie stať mŕtvou planétou, 1972 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.G_8518)