Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Marek Kvetán: New City (Bratislava), začiatok 2002-2004 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.IM_104)

Marek Kvetán: New City (Bratislava), začiatok 2002-2004 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.IM_104)

Marek Kvetán: New City (Bratislava), začiatok 2002-2004 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.IM_104)