Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Július Koller: UmeNie – telegram, 1970 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_17700)

Július Koller: UmeNie - telegram, 1970 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_17700)

Július Koller: UmeNie – telegram, 1970 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.K_17700)