Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Ladislav Bielik: August 1968, 1968 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.UP-DK_1531-k)

Ladislav Bielik: August 1968, 1968 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.UP-DK_1531-k)

Ladislav Bielik: August 1968, 1968 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.UP-DK_1531-k)