Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Martin Martinček: Fantázia prírody. Indiánska stráž, 1965 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.UP-DK_284)

Martin Martinček: Fantázia prírody. Indiánska stráž, 1965 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.UP-DK_284)

Martin Martinček: Fantázia prírody. Indiánska stráž, 1965 (zdroj: Slovenská národná galéria, http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.UP-DK_284)