Budova Matice slovenskej, Martin

Pôvodnú neskoroklasicistickú jednoposchodovú budovu Matice slovenskej postavili podľa projektu J. N. Bobulu a M. Urbánka v rokoch 1869 – 1875 vďaka grajciarovým zbierkam usporiadaným po celom Slovensku. Stavbe predchádzala tzv. Matičná svetlica, ktorú otvorili ešte v roku 1865, dva roky po oficiálnom schválení stanov kultúrno-vzdelávacej inštitúcie Slovákov – Matice slovenskej. Národný stánok Slovákov, ktorým sa Matica hneď po otvorení skutočne stala, však nevyhovoval uhorskej šovinisticky orientovanej vláde. V roku 1875 zakázala Matici činnosť. Budovu dali prestavať a upraviť, dokonca nariadili vybrať a zničiť zakladacie listiny budovy zo základného kameňa. Umiestnili tu poštu, trestnicu a súd. Dnes, po pamiatkovej obnove, je v budove Slovenské národné literárne múzeum SNK s rozsiahlym zbierkovým fondom.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa