Východoslovenské drevené kostoly

Svojou originalitou, technicko-umeleckým stvárnením a spoločenským významom sa zaraďuje medzi najcennejšie kultúrne skvosty Slovenska. Na vzniku týchto zrubových stavieb sa výrazne podpísala najmä tradičná ľudová remeselná zručnosť, ovplyvňovaná vývojom v oblasti profesionálneho staviteľstva. Z niekdajšieho počtu sa ich dodnes zachovalo okolo 30. V súbore je popri Hervartovskom kostole gotického, resp. gotizujúceho štýlu zastúpená skupina gréckokatolíckych alebo pravoslávnych. Tie sa podľa konštrukcie a gradácie zastrešenia jednotlivých priestorov, tzv. veží delia na lemkovský a bojkovský typ. Nedeliteľnou súčasťou interiéru je bohato vyrezávaný Ikonostas, ktorý oddeľuje oltár od ostatnej časti chrámu.

Gréckokatolícky drevený Kostol Ochrany Bohorodičky v Korejovciach
Gréckokatolícky drevený Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky v Jedlinke
Gréckokatolícky drevený Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky v Miroli
Gréckokatolícky drevený Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky v Nižnom Komárniku
Gréckokatolícky drevený Kostol stretnutia Pána so Simeonom v Kožanoch
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Bazila Veľkého v Hrabovej Roztoke
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Bazila Veľkého v Kalnej Roztoke
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Kozmu a Damiána v Lukove
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Lukáša Evanjelistu v Brežanoch
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Lukáša Evanjelistu v Krivom
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Lukáša Evanjelistu v Tročanoch
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela vo Fričke
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela v Inovciach
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela v Ladomirovej
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela v Príkrej
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela v Ruskom Potoku
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela v Šemetkovciach
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela v Topoli
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela v Uličskom Krivom
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Mikuláša Biskupa v Ruskej Bystrej
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Mikuláša v Bodružale
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Paraskievy v Dobroslave
Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Paraskievy, Potoky
Gréckokatolícky drevený Kostol Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Hunkovciach
Rímskokatolícky drevený Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove
Evanjelický drevený artikulárny kostol v Kežmarku

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky