Mestský hrad v Kremnici

Pre „zlatú“ Kremnicu je neodmysliteľnou urbanistickou dominantou mestský hrad situovaný na vyvýšenine nad stredovekým jadrom mesta. V jeho centre stojí neskorogotický dvojloďový kostol s mohutnou renesančnou vežou. Z obdobia novogotickej prestavby na konci 19. storočia pochádza nielen jej historizujúce zastrešenie, ale aj vybavenie interiéru. Ostatné objekty hradu sú súčasťou dvojitého opevnenia. Najstarší z nich, karner, je zaklenutý v suteréne románskou klenbou. V prízemí kaplnky sú fragmenty neskorogotických nástenných malieb. Neskorogotická, renesančne upravovaná severná veža s polkruhovo zaklenutým prejazdom slúžila zároveň ako vstup. Banícka bašta s polygonálnym pôdorysom a hodinová veža sú súčasťou vonkajšieho prstenca opevnenia. Vstupné schodisko je prepojené s pivnicou a prízemím niekdajšej radnice, čiastočne strhnutej v dôsledku statických porúch na konci 19. storočia.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa