Vzdelávanie

V roku 1991 bol na Katedre tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave otvorený nový študijný odbor – pedagogika moderného tanca. V študijnom pláne sú zastúpené techniky tanečnej moderny, ako aj súčasného tanca vrátane improvizácie. Prví absolventi, ktorí sa prevažne orientovali na súčasné trendy, vytvorili základ komunity mladých profesionálov pôsobiacich v oblasti súčasného tanca. Z ich radov vyšla aj iniciatíva na vytvorenie Ateliéru pohybu Dvorana, ktorý bol od roku 1995 do roku 2001 priestorom na získavanie nových skúseností v oblasti choreografie. Výsledky, premiéry aj diela v štádiu work-in-progress sa prezentovali na pravidelných verejných stretnutiach. Súčasťou Ateliéru boli tiež tvorivé dielne so zahraničnými a domácimi pedagógmi, prezentácia spolupráce so študentmi iných umeleckých škôl a zahraničných tanečných škôl (EDDC Holandsko, Duncan Centre Praha). V sezóne 2005 / 2006 sa po niekoľkoročnej prestávke Ateliér pohybu rozbehol opäť. Hlavným cieľom ostálo vzájomné spoznávanie sa na pôde o niečo tolerantnejšej, než je skutočná realita.
V roku 1994 bol na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici otvorený tanečný odbor, ktorého iniciátorkou a zakladateľkou bola Zuzana Hájková. Vypracovala osnovy, v ktorých sú ako v jedinej škole na Slovensku zastúpené rovnocenne techniky klasického, moderného a súčasného tanca. Moderné techniky sa samozrejme učia aj na iných slovenských konzervatóriách, ale nie v takej miere a bez presahu k najaktuálnejším trendom v tejto oblasti.
Od roku 2011/2012 funguje v Liptovskom Hrádku Súkromné tanečné konzervatórium, ktorého zakladateľkou aj riaditeľkou je Mgr. Art. Eva Ohraďanová. Je najmladšou umeleckou školou, kde sa vďaka hosťovaniu viacerých medzinárodne uznávaných pedagógov môžu študenti stretnúť s aktuálnymi trendmi v oblasti súčasného tanca.
Okrem systematického vzdelávania výraznú úlohu zohrávajú workshopy a semináre.
V roku 1999 založila Anna Sedlačková spolu s ďalšími pedagógmi Letnú tanečnú školu Asociácie súčasného tanca. Prvý ročník sa konal v Bratislave, ďalších 11 v Liptovskom Mikuláši pod kuratelou miestnej ZUŠ. Účastníkmi LTŠ (ročne okolo 50) boli pedagógovia ZUŠ a tanečných súborov, mladí amatérski tanečníci, študenti umeleckých škôl (viacerí bývalí absolventi LTŠ sa stali poslucháčmi Katedry tanečnej tvorby VŠMU).
Labanov Ateliér Bratislava – L.A.B. organizuje primárne pod vedením jeho zakladateľky Marty Polákovej workshopy otvorené širokej verejnosti, akreditované vzdelávanie pre učiteľlov ZUŠ. Venuje sa aj výskumnej činnosti, aktivitám spojeným s pohybovou terapiou a šíreniu umeleckého odkazu Rudolfa Labana.
Nový priestor založila Katarína Brestovanská v Bratislave ako „medzinárodné centrum pre prelínanie sa vzdelávania a umeleckého hľadania v novom tanci a fyzickom divadle“. Svojimi aktivitami je otvorený aj verejnosti, ktorej ponúka program vzdelávania, ale aj možnosti stretávania sa s umelcami.