Ľudový dom č. 15 – roľnícke múzeum, Vlkolínec

Zástavbu pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry zapísanej do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO tvoria roľnícke dvory. Vo východnom domoradí pri hlavnej ceste takmer v centre zástavby stojí sprístupnený roľnícky dvor, slúžiaci ako muzeálna expozícia. V jeho prednej časti stojí obytný zrubový dvojdom, v zadnej časti sú hospodárske staviská: zrubová maštaľ, oproti nej stodola a kamenná sýpka. Dom, pozostávajúci z dvoch trojpriestorových stavieb, vybudovali v roku 1886. Každý dom má na dvorovej strane samostatný vstup. Podlaha v prednej izbe je drevená, v pitvore a komore je hlinená mazanina. Dom spolu so zariadením poskytuje obraz o spôsobe života miestnych obyvateľov na začiatku 20. storočia.

Kultúrne dedičstvo > Národné kultúrne pamiatky

Mapa