Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Moped “Babeta”, Jindřich Šafařík design, produced by Považské strojárne Považská Bystrica, 1973 (photo by Slovak Design Centre Archive)

Moped "Babeta", Jindřich Šafařík design, produced by Považské strojárne Považská Bystrica, 1973 (photo by Slovak Design Centre Archive)

Moped “Babeta”, Jindřich Šafařík design, produced by Považské strojárne Považská Bystrica, 1973 (photo by Slovak Design Centre Archive)