Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Giovanni Dalmata: Portrait of King Matej Corvinus and Beatrix of Aragon (source: City Gallery of Bratislava)

Giovanni Dalmata: Portrait of King Matej Corvinus and Beatrix of Aragon (source: City Gallery of Bratislava)

Giovanni Dalmata: Portrait of King Matej Corvinus and Beatrix of Aragon (source: City Gallery of Bratislava)