Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Book Launch of “V-club”, Kornel Földvári, Marián Varga, Zuzana Lapitková, Albert Marenčin, Peter Procházka, 2008 (photo by Peter Procházka)

Book Launch of "V-club", Kornel Földvári, Marián Varga, Zuzana Lapitková, Albert Marenčin, Peter Procházka, 2008 (photo by Peter Procházka)

Book Launch of “V-club”, Kornel Földvári, Marián Varga, Zuzana Lapitková, Albert Marenčin, Peter Procházka, 2008 (photo by Peter Procházka)