Skip to main content
  • Slovenčina
  • English
  • Slovenčina
  • English

Drengubjak, J.N.: Portrait of Anna Pálfyová, oil painting on canvas (source: Slovak National Museum – Červený Kameň Castle)

Drengubjak, J.N.: Portrait of Anna Pálfyová, oil painting on canvas (source: Slovak National Museum – Červený Kameň Castle)

Drengubjak, J.N.: Portrait of Anna Pálfyová, oil painting on canvas (source: Slovak National Museum – Červený Kameň Castle)