Biblioghraphy

ANDRUŠKA, P.: Literárna tvorba Slovákov z Dolnej zeme. Bratislava 1994.
Antológia slovenskej poézie v zahraničí. Zostavovateľ Anton Baláž, Bratislava : Literárne informačné centrum, 2008.
BABIAK, M.: Krajanská literatúra v rokoch 1945 – 2000. In: Dejiny slovenskej literatúry III. Zostavil Viliam Marčok. Bratislava : Literárne informačné centrum 2004, s. 440.
BOTÍK, J.: Zvláštnosti kultúry zahraničných Slovákov. In: Studia academica slovaca 23. Bratislava 1994, s. 21 – 30.
CABADAJ, P.: Polstoročie zápasu o ľudskú slobodu. Medzi dvoma domovmi. Antológia slovenskej poézie v zahraničí. Zostavil Anton Baláž. Bratislava : Literárne informačné centrum, Svetové združenie Slovákov v zahraničí, Matica slovenská, s. 11 – 21.
CABADAJ, P.: Slovenská krajanská literatúra v Juhoslávii, Maďarsku, v Rumunsku a v Poľsku. (not published)
DIVIČANOVÁ, A.: Zvláštny charakter pilíšskych obcí. In: SME, 3, 1990, č. 2, s. 57 – 62.
DŽOGANÍK, J.: Genealogické sondy do ukrajinskej literatúry na Slovensku a slovenskej literatúry na Ukrajine v perspektíve literárneho vzdelávania. In: Studia slovakistica 2. Perspektívy rozvoja slovakistiky na Ukrajine. Užhorod 2003, s. 232.
HARPÁŇ, M.: Poézia a próza Michala Babinku. Nový Sad : Obzor 1988.
MICHALKO, J.: Ej, Bugári, Bugári. Zostavila Katarína Sedláková a Vladimir Penčev. Sofia : Stigmati 2008.
MICHALKO, J.: Naši v Bulharsku. Myjava 1935.
SEDLÁKOVÁ, K.: Krajanská literatúra. In: SEDLÁK, I. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry II. Martin: Matica slovenská 2009. X. Kapitola, s. 717 – 758.