Bibliography and important links

CSERES, J. O SNEH-ových prehánkach i prestávkach, skrátka kalamitách. In: MURIN, Michal (ed.). AVALANCHES 1990 – 1995 : Zborník spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu. Bratislava, 1995, s. 12.
FOSTER, H. et all. Umění po roce 1900 : Modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Praha : Slovart, 2007, s. 456 – 463.
HRUBANIČOVÁ, I. – GERŽOVÁ, J. Postmédium (z angl. post-medium). In: Profil súčasného výtvarného umenia, 2012, roč. 19, č. 4, s. 34 – 41.
MANOVICH, L. The Language of New Media, Cambridge, Massachusetts – London, England : The MIT Press, 2001.
Manuals for Public Space [online]. Dostupné na internete: <http://vakula.eu/blog/mfps/>
MURIN, M. (ed.).  AVALANCHES 1990 – 1995, Zborník spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu. Bratislava : 1995.
MURIN, M. – CSERES, J. Od analógového k digitálnemu. Nové pohľady na umenia v audiovizuálnom veku. Banská Bystrica : Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, 2010.
MURIN, M. Monoskop v sieti (Rozhovor M. Murina s D. Barokom). In: Profil súčasného výtvarného umenia, roč. XIX, 4/2012, 92 – 105.
MURIN, M. Vízie budúcich spomienok. (Rozhovor M. Murina s M. Riškovou). In: Profil súčasného výtvarného umenia, roč. XIX, 3/2012, s. 100 – 111.
Profil súčasného výtvarného umenia, roč. VII, 4/2000
Profil súčasného výtvarného umenia, roč. XIX, 3/2012
Profil súčasného výtvarného umenia, roč. XIX, 4/2012
RUSNÁKOVÁ, K. Odborná terminológia a niektoré otázky mediálneho umenia. In: História a teória mediálneho umenia na Slovensku. Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, AFAD press, 2006, s. 19 – 26.
RUSNÁKOVÁ, K. Nové médiá versus postmédiá. In: Rozšírené spôsoby recepcie digitálneho umenia. Banská Bystrica : Fakulta výtvarných umení, Akadémie umení, 2011, s. 20 – 25
RUSNÁKOVÁ, K. Digitálne umenie na Slovensku v prvej dekáde 21. storočia: Perspektívy a frustrácie I. In: Profil súčasného výtvarného umenia, 2012, roč. 19, č. 3, s. 10 – 25.
RUSNÁKOVÁ, K. Digitálne umenie na Slovensku v prvej dekáde 21. storočia: Perspektívy a frustrácie II. In: Profil súčasného výtvarného umenia, 2012, roč. 19, č. 4, s. 8 – 33.
RUSNÁKOVÁ, K. Digitálne umenie na Slovensku v prvej dekáde 21. storočia: Perspektívy a frustrácie II. In: Profil súčasného výtvarného umenia, 2012, roč. 19, č. 4, s. 25
RUSNÁKOVÁ, K. História a teória mediálneho umenia na Slovensku. Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, AFAD Press, 2006.
RUSNÁKOVÁ, K. Rozšírené spôsoby recepcie digitálneho umenia. Banská Bystrica : Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení, 2011.
RUSNÁKOVÁ, K. (ed.). V toku pohyblivých obrazov. Antológia textovo elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry. Bratislava: Vysoká škola výtvarných umení, AFAD Press, 2005.
SIKOROVÁ- PUTIŠOVÁ, M. Synkretizmus a presahovanie hraníc : (Umenie intermédií, jeho história a formy vo vybraných príkladoch svetového a slovenského umenia). In: Vadelová, L. (ed) Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení so zameraním na mediálne umenie, Nitrianska galéria, 2014, s. 47
ŠTOFKO, M. Intermédium/mixmédium, intermediálne umenie. In: Od abstrakcie po živé umenie : (Slovník pojmov moderného a postmoderného umenia). Bratislava: Slovart, 2007, s. 123.
ŠTOFKO, M. Od abstrakcie po živé umenie (Slovník pojmov moderného a postmoderného umenia, Bratislava : Slovart, 2007.
Transitioneers : agents of change [online]. Dostupné na internete: <http://transitioneers.net/>
VADELOVÁ, Lucia (ed.). Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení so zameraním na mediálne umenie. Nitra: Nitrianska galéria, 2014.
Vízie budúcich spomienok : (Rozhovor M. Murina s M. Riškovou). In: Profil súčasného výtvarného umenia, 2012, roč. 19, č. 3, s. 101 – 103.
WEIBEL, P. Postmediální situace. In: ŠEVČÍK, Jiří a kol. České umění 1980 – 2010. Texty a dokumenty. Praha : Veděcko-výskumné pracoviště AVU, 2011, s. 439 – 440.
http://www.pgu.sk/actual.htm
http://galeriahit.com/
http://www.domumenia.sk/
http://nitrianskagaleria.sk/
http://monoskop.org/Monoskop
http://www.vsvu.sk/o-nas/katedry/katedra-intermedii-a-multimedii/
http://fvu.aku.sk/katedry/idm-intermedia-a-digitalne-media.html
http://idm.aku.sk/
http://www.fu.tuke.sk/?page_id=372
http://multiplace.org/blog/
http://www.multiplace.sk/2014/
http://festivalintermedia.sk/2013/
http://bielanoc.sk/
http://vakula.eu/blog/mfps/