Bibliography and important links

Martin Beťko, “Hysteria.sk a Kyberia.sk – sonda do virtuálnej komunity”, Brno: Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra mediálních studií a žurnalistiky. Consultant: David Kořínek, 2008. Master thesis. [online]

Centrum-okraj? elita-priemer v roku 1999 (Trnava), katalóg.

Juraj Čarný, “Topical Status of Contemporary Media Arts in Slovakia” Conceptual Art at the Turn of Millennium (Budapest-Bratislava: AICA Section Hungary, Slovak Section of AICA, 2002) pp. 94-112

Juraj Čarný, “Aktuálne postavenie súčasného mediálneho umenia na Slovensku” Conceptual Art at the Turn of Millennium (Budapest-Bratislava: AICA Section Hungary, Slovak Section of AICA, 2002) pp. 95-113 (English)

Jozef Cseres, Michal Murin (eds.), Od analógového k digitálnemu. Nové pohľady na nové umenia v audiovizuálnom veku, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2011.

 Palo Fabuš, “Svět pohlcený technologií: Kritika nových médií”, in: Umělec 1 (2009).

Jana Geržová ed., Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Bratislava: Profil, 1999)

Jana Geržová, “Intermédiá a (alebo) multimédiá?”, Profil 4, 2000, pp 64-65 PDF

Zuzana Husárová, “Písanie v interaktívnych médiách. Digitálna fikcia”, Bratislava: Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave, 2009. Consultant: Bogumiła Suwara. Doctoral thesis. [online]

Gábora Hushegyi, Zsolt Sőrés,Transart Communication: Performance & Multimedia Art, Studio erté 1987-2007 (Kalligram, 2008)

Kristína Kliská, Interaktívne umenie na festivale Transtart Communication,  Bakalárska diplomová práca, MUNI Brno, 2013

Magdaléna Kobzová (ed.), Multiplace 2007, catalogue (Bratislava: Multiplace, 2007)

Miloš Krekovič, “Internetové umenie”, master thesis (2005)

Slávo Krekovič a Pavel Sedlák, “Má pojem nová média dnes ještě co říci?”, in: Literární noviny 31 (2007).  

Ivana Madariová, “Festival ako sociálny experiment”, Flash Art 9, July-October 2008. PDF

Michal Murin (ed.), Tematické číslo časopisu Profil, Profil 1 (1993) pp 1-20

Michal Murin (ed.), Tematické číslo časopisu Profil, Profil 4 (2000) pp 4-73  

Michal Murin, “Nové technológie v slovenskom umení alebo vyhoďme sa z kola von”, Almanach 98 (Bratislava: SCCA, 1999)  

Michal Murin, “Od utópií cez virtualitu k digitálnej realite” Profil 2 (2004) pp. 80–94.

Juraj Németh, “Multimédiá alebo prezentácia umenia po novom”, Profil 1 (1993), Bratislava, p 15

Diana Olčáková, “Michal Murin”, Vlna 37 (2008), pp 8-18

Miloš Štofko, Od abstrakcie po živé umenie: Slovník pojmov moderného a postmoderného umenia, Slovart, 2007.

Zora Rusinová, “Objekt v multimediálnych kontextoch” Zora Rusinová et al. Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20. storočie (Bratislava: SNG, 2000)

Mária Rišková et al., New Media Nation. Festival of Festivals, catalogue (Bratislava: Buryzone, 2003) (Slovak and English)

Mária Rišková, “Agónia a extáza nových médií”, Flash Art 9, July-October 2008.

Mária Rišková, Mikro- a makrokozmy vedy a digitálneho umenia, Flash Art 47, 2018.

Michaela Sečanská, “Elektronické umenie na Slovensku po roku 1990”, Trnava: Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky, Katedra dejín umenia a kultúry, 2004. Master thesis. Consultant: Zora Rusinová.

Katarína Rusnáková, “The Correlation of Image and Text in Contemporary Media Art” Human Affairs 1 (2005) pp 35-44

Katarína Rusnáková (ed.), V toku pohyblivých obrazov. Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry (Bratislava: AFAD Press, 2005)

Katarína Rusnáková, História a teória mediálneho umenia na Slovensku (Bratislava: AFAD Press, 2006), with DVD

Katarína Rusnáková, Rozšírené spôsoby diváckej recepcie digitálneho umenia, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2011.  

 

Miloš Štofko, Od abstrakcie po živé umenie: Slovník pojmov moderného a postmoderného umenia, Slovart, 2007.

Miloš Vojtěchovský, “Umenie a elektronické technológie,” Karel Císař, Josef Čermák, Terezie Petišková ed., Dejiny umenia 12 (Bratislava: Ikar, 2002)

https://monoskop.org/

 

https://monoskop.org/Slovakia

 

Digital art in Slovakia (1990s-2000s)

https://kultura.sme.sk/c/20477520/vznikla-kniha-o-kultovych-miestach-na-mnohe-sa-oplati-spominat.html#ixzz5NIKtvatN

https://atrakt.sk/ba

https://is.muni.cz/th/b06rq/transart.pdf

http://www.divebuki.sk/sk/casopis-enter/enter-no-32-#.W22PGegzaUk

https://multiplace.org/blog/

Dušan Barok, Rozhovor s Michalom Murinom:  https://34.sk/archiv/text.php?text=3-230

Slávo Krekovič, Organizovaný zvuk a experiment v Slovenskej hudbe http://www.soundexchange.eu/#slovakia_sk?id=11

https://kultura.sme.sk/c/6899314/slovensky-svet-v-malom-ziskal-cenu-ars-electronica.html

https://monoskop.org/images/f/fe/Monoskop_v_sieti_Rozhovor_Michala_Murina_s_Dusanom_Barokom_2012.pdf