Bibliography

BARTKO, O. et al. Artschool ŠUR + ŠUP + ŠÚV = 75, Rabbit & Solution Studio, Bratislava, 2007 (EN, SK)
BÉREŠOVÁ, S. Die Slowakei in der Fotografie von Karel Plicka, thesis, Universität Wien, 2014 (DE)
GAVULOVÁ, L. et al. Photoport. Bratislava : Slovart, 2009 (SK)
HLAVÁČ, Ľ. Dejiny slovenskej fotografie. Martin : Osveta, 1989 (SK)
HRABUŠICKÝ, A. – VANČO F. Viliam Malík: 1912 – 2012. Slovenská národná galéria, Photoport. Bratislava : Slovart, 2013 (SK)
HOJSTRIČOVÁ, J. (ed). Renesancia fotografie 19. storočia: výskum (vzdelávanie) experiment. Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2014 (SK)
HRABUŠICKÝ A. – MACEK, V. Slovenská fotografia 1925 – 2000: moderna – postmoderna – postfotografia. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2001 (EN, SK)
KOKLESOVÁ, B. V tieni tretej ríše. Oficiálne fotografie Slovenského štátu. Bratislava : Slovart, 2010 (SK)
Mladé médium. 20 rokov štúdia fotografie na VŠVU v Bratislave. The catalogue of the Mladé Médium exhibition held during the Month of Photography festival Bratislava 2011. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra fotografie a nových médií, 2011 (EN, SK)
MACEK, V. (ed.). The History of European Photography 1900 – 1938. FOTOFO, Central European House of Photography, 2011 (EN)
monoskop.multiplace.org (EN)